Chapter 6. Strenght!

Slutsats: För att bli stor måste man vara stark. Blir du starkare blir du större. Under deff gäller förhållandet: Tappar du i styrka tappar du i muskelmassa. Även om inte styrka är ditt primära mål med att vara på gymmet är det fortfarande någonting du måste rätta dig efter.

shoulders

/Marcus

%d bloggers like this: