Chapter 6. Strenght!

Slutsats: För att bli stor måste man vara stark. Blir du starkare blir du större. Under deff gäller förhållandet: Tappar du i styrka tappar du i muskelmassa. Även om inte styrka är ditt primära mål med att vara på gymmet är det fortfarande någonting du måste rätta dig efter.

shoulders

/Marcus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: