Fuck You Feminist Cowards (Dr Taylor ‘Sexist’ Shirt)

2 Comments on “Fuck You Feminist Cowards (Dr Taylor ‘Sexist’ Shirt)

  1. Mycket bra! Vad jag blir glad av att någon vågar stå för sina åsikter. Tack för att Du säger vad de flesta inte törs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: