Analys av Lill Lindfors- En Så’n Karl

De flesta kanske har stött på denna i och med Agnes cover på låten. Orginalet återfinns här (https://www.youtube.com/watch?v=jMZ2kpXTN88) De två första styckena är nedan.

“Han går som en karl
Han ser ut som en karl
Med en kropp som en karl
Och han kysser som en karl ska

Han har charm som en karl
Han är fräck som en karl
Nonchalant som en karl
Och han rör sig som en karl ska”

Vi börjar med den första raden. Han går som en karl. Detta betyder att han går självsäkert med en upprätt hållning, hans blick är fast och klar. Detta i kontrast till en hopsjunken och säckig hållning, samt en flackande eller osäker blick.
Han ser ut som en karl, Med en kropp som en karl. Detta är förstås givet vad som menas med för alla som läser denna eminenta text just nu. Ingen fysisk dekadens här inte. En karl skall vara i fysiskt gott skick, alltså inte någon som ser okraftfull eller ohälsosam ut, oavsett om det gäller att man ser svag ut eller överviktig på fel sätt.
Och han kysser som en karl ska. Nu tänker jag tolka fritt här, en karl bör kyssa passionerat och med initiativ.
Han har charm som en karl. Han är inte rädd att vara charmig, detta innebär att man har nära till såväl leende som skratt samt är på ett gott humör, det är trots allt svårt att vara charmig när man är i en negativ sinnesstämning.
Han är fräck som en karl. Fräck i detta sammanhang innebär att han inte är rädd att visa sina romantiska intentioner med damen i fråga. Motsatsen är ett passivt beteende vilket damen kan tolka som brist på sexuella/romantiska intentioner.
Nonchalant som en karl. Detta betyder inte att en karl bör vara nonchalant mot de sina utan snarare att han inte bör bry sig för mycket om vad andra tycker och tänker om honom.
Och han rör sig som en karl ska. Sista versen är i princip samma som den första, nämligen att röra sig självsäkert.

Ingen jävla hen med andra ord! En kvinna vill ha en man, inte en androgyn beta. På 60-talet var man inte rädd att tala om detta, till skillnad från dagens genusneutrala samhälle.

Det viktigaste med denna text är dock att vi alla beundrar följande bild:

CameraZOOM-20130804134716252

%d bloggers like this: