Undvik att dra felaktiga slutsatser

Detta är otroligt viktigt och är inte strikt kopplat till något särskilt ämne utan går med fördel att applicera inom det mesta i livet!

WP_20140318_010

Det är oroväckande vanligt att folk tänker i termer av antingen eller (svart eller vitt), och detta leder ofta till felaktiga slutsatser. Låt mig illustrera detta med ett exempel hämtat ur träningsvärlden (eftersom de flesta som läser denna sida gör det för att uppnå maximal muskulär tillväxt):

Magon (jag) tränar 5×5 och fokuserar på tunga lyft, han fokuserar på bänkpress och militärpress. Han tränar även efter en given progressionsplan.

Generisk byggare X tränar högvolym och fokuserar på att alltid nå sina 10 repetitioner. Han är jävligt grov och fokuserar på hantelpress och sittande axelpress med hantlar. Han tränar också efter en given progressionsplan.

Betyder det att det ena eller andra är rätt? Båda är rätt så länge en progressionplan följs. Hur man följer denna plan beror till stor del på personliga preferenser. Bara för att jag är grov och gör på ett visst vis betyder det inte att det inte finns andra sätt som också är rätt. Så länge det givna sättet innehåller nödvändiga komponenter för framgång (i träningsexemplet progression). Alltså tänk inte antingen eller, båda sätten kan vara rätt.

WP_20140429_033

Vidare vill jag belysa en till viktig aspekt när det kommer till att tolka information. Nämligen att inte dra förhastade slutsatser.

Låt oss ta ett exempel ur den politiska världen:

Jimmie Åkesson säger att Sverige har ett problem med en för stor invandring.

Generisk vänsterextremist X tolkar detta som att Jimmie är emot invandrare. 

Vi ser att det är glapp i tolkningen av information (att kritisera invandringen betyder inte att man är ’emot’ invandrare, vet inte vilken idiot som drog den slutsatsen).

Låt oss ta ett liknande exempel, återigen ut träningsvärlden.

Magon säger att steroider är dåligt i stora mängder och när man är ung, vidare tycker Magon att diverse preparat är helt idiotiska att konsumera (tren exempelvis). 

Läsare X tolkar detta som att Magons ståndpunkt alltid är att externt tillsatta hormomer är av ondo. 

Här har vi också ett glapp i tolkningen av information. Återigen är ämnet långt mer nyanserat. Som jag sagt vid tidigare tillfället kommer jag själv att ta testosteron om/när jag blir äldre och mina egna nivåer sjunker. Jag tycker även att alla äldre män med lågt testosteron bör självdosera testosteron för ökad hälsa och välmående.

I båda ovanstående exempel gäller det att veta att en viss ståndpunkt gäller i en viss situation. Invandring kan vara gynnsamt i vissa situationer och vara destruktiv i andra situationer, externt tillsatta hormoner (steroider) kan vara skadliga i vissa situationer och väldigt gynnsamma i andra, allting beror på i vilket sammanhang det appliceras. För att återknyta till mitt första exempel så kan valet av träningsform också anpassas efter situationen. Jag älskar att vara stark och explosiv, generisk byggare X har dock måhända haft problem med skador och måste således ta det lugnare på tyngre vikter, i den givna situationen är det således säkrare för honom att ta den vägen.
Min poäng med detta inlägg är alltså att inte dra förhastade slutsatser, samt att undvika att dela in information i rätt och fel. Självklart finns rätt och fel, men inom många ämnen finns det många saker som är rätt och dessa behöver inte utesluta varandra. För att ta ett snabbt sista exempel kan man studera LCHF, LCHF kan vara en väldigt god idé om man bara är ute efter viktnedgång, man utesluter trots allt en stor mängd livsmedel och detta är ett bra sätt att minska de totala kalorierna, så för vissa kan det absolut vara en idé. För mig som vill prestera maximalt i atletiska prestationer är det dock helt uteslutet av inte ha ett gediget kolhydratsintag.
Slutligen är alltså många metoder väldigt situationsanpassade. En sak som är fel i en situation kan vara rätt i en annan. Var flexibel, smart och alltid källkritisk!

 

%d bloggers like this: