Varför är en tagen man mer attraktiv?

Tänkte idag gå igenom ett fenomen som säkert många känner igen sig i. Utgår ifrån evolutions- och beteendevetenskapliga begrepp. 

single-versus-in-a-relationship

Låt oss först och främst klargöra med vilka insatser en kvinna väljer en sexuell partner. Ett samlag kan leda till ett ca 15 år långt omhändertagande av ett barn, för en man rör det sig om ca 15 minuter tills han kan komma igen. En kvinna måste alltså vara mycket, mycket noggrannare med vem hon har sex med eller ingår ett partnerskap med. Rör det sig om en singelkille måste således tjejen i fråga (som måhända finner killen attraktiv) göra en hel del ‘förundersökningar’ för att ta reda på om killen är en lämplig partner. Om nu killen hon finner attraktiv redan är i ett förhållande har han fått godkännande av en annan kvinna att han är en lämplig partner och den komplicerade ‘förundersökningen’ blir således till stor del onödig då den redan är gjord. Den upptagne mannen besitter redan där ett stort försprång.
En annan aspekt att ha i åtanke är hur en man för sig utom och inom en relation (förutsatt att han är ärbar). Först och främst är det dock viktigt att understryka några fundamentala skillnader mellan män och kvinnor. Tänk dig hur mycket starkare du är än din flickvän (eller syster etc), ungefär så mycket (om inte mer) bättre är en tjej på att läsa sociala signaler, det vill säga kroppsspråk, ändringar i tonläge etc. Social kompetens helt enkelt. En tjej kommer därför kunna läsa av ditt kroppsspråk hur lätt som helst och endast genom detta (innan du ens öppnat munnen) kunna bedöma dig. Därför kommer hon se i ett tidigt stadie vad du är ute efter. Signalerar du desperation eller frustration kommer detta bli tydligt, och detta är trots allt ett tecken på att du inte blivit godkänd som partner av andra tjejer och attraktionen minskar därav. Om du däremot signalerar ointresse väcker du hennes intresse. Varför? För att en tjej vill alltid ha det hon inte kan få. Evolutionärt sätt gäller det för en tjej att hitta den mest dominanta och livskraftiga mannen de kan, denna man står givetvis högre en de själva i status och är förmodligen redan accepterad av åtminstone en attraktiv kvinna (hans intresse för andra kvinnor är då heller inte lika stort då han ‘redan har sitt’). Kort sagt så gillar tjejer att jaga, det finns ingen attraktion i det som är lätt att få. Tänk återigen på de 15 år som de går in med som insats, om de väl ska investera den tiden är det av högsta vikt att göra det med den absolut bästa de kan hitta.
Slutsatsen blir alltså att du är mer attraktiv om du är upptagen för att du redan är godkänd av en tjej samt att du egentligen inte går att få vilket triggar ett större begär.
Jag har inte baserat detta på några egna erfarenheter utan är snarare intresserad av evolutionspsykologin och beteendevetenskapen (som ni kanske märkt i tidigare inlägg). Någonting jag däremot kan säga är att attraktion inte uppstår via att vara muskulös utan via den självsäkerhet och dominans som musklerna och styrkan ger dig; Du kan ha världens bästa fysik men om du inte har någon självförtroende kommer du aldrig vara attraktiv. WP_20140528_002

%d bloggers like this: