Utbud och efterfrågan

Följande inlägg kan vara ett det viktigaste som skrivits på denna sida. Jag uppmanar er därför att dela med er av kunskapen och slutsatserna. 

photo 1 - Kopia (2)

Jag har skrivit om detta ämne tidigare i och med mina kostinlägg, där jag uppmanat till bojkott av vissa varor (Scampi) och uppmanat till köp av andra (MSC-fisk). Nu tänkte jag översiktligt beskriva varför det är så viktigt vad just du köper.
Marknaden styrs av en enkel och obestridbar regel; Utbud och efterfrågan. Empiriska evidens visar att diverse interventioner från statens sida inte till fullo kan stoppa denna regel, exempel på detta är kaffeförbud på 1700-talet och alkoholförbud under 1900-talet. Och för att ta ett nutida exempel har vi idag förbud mot narkotika. Likväl konsumerades kaffe, alkohol och droger under de respektive perioderna. Detta för att efterfrågan nästan alltid möts av utbudet. För att förklara detta på enklast möjligast sätt så kommer människor att få tag på vad de vill ha och så länge människor köper vad de vill ha så kommer det finnas andra människor som förser varorna eller tjänsterna som önskas. Detta betyder alltså att så länge människor vill knarka så kommer det finnas odlare av knark och kriminella ligor som agerar mellanhand. Det betyder även att så länge folk vill äta scampi så kommer scampi att odlas. Och för att ta ett tredje exempel så kommer prostitution alltid att finnas så länge det finns människor villiga att betala för sex. Som sagt har staten endast begränsade medel att bekämpa oönskvärd konsumtion. Den enda rimliga lösningen till ett ändrat utbud ligger på efterfrågesidan av ekvationen, alltså hos oss som konsumenter. Detta betyder att om alla slutade knarka skulle de flesta kriminella ligor gå under, likaså skulle prostitution upphöra som fenomen om ingen längre ville köpa sex. Tyvärr gillar många att knarka och vissa är så beta så de måste betala för sex. Däremot har jag väldigt svårt att tro att någon absolut inte klarar sig utan att äta icke-svenskt kött eller icke-MSC-märkt fisk, eller besprutade grödor från andra sidan världen. För de allra flesta handlar det om att helt enkelt förstå sin makt som konsument och utnyttja denna i sin konsumtion. Jag uppmanar helhjärtat alla som läser dessa rader att göra lite efterforskningar på den mat ni köper och äter. Och precis som ni inte går in på Expressen och stödjer deras demokratiförakt bör ni inte stödja fruktansvärda djurhållningar genom att köpa danskt kött eller för den delen Halal-slaktat. Bidrag heller inte till en utfiskning av havet genom att köpa ickemärkt fisk. Och tänk nu inte att det inte spelar någon roll vad du som enskild individ gör, det gör det visst. Man måste börja någonstans. Precis som ett enskilt gympass inte kommer bygga din fysik är det många individuella insatser som gör helheten.
Om du nästa gång köper ekologiska ägg istället för ägg där hönorna blivit sämre behandlade har du gjort det absolut klaraste för att visa ditt stöd för en bättre djurhållning. Nästa gång du köper lokalt producerad honung har du på bästa sätt visat att du stödjer deras verksamhet och nästa gång du inte köper.
Ha därför i åtanke din makt som konsument och var medveten om vilka val du gör!

 

%d bloggers like this: